Puddinq.com sharing knowledge

Debug WordPress live

Debug WordPress live

Als je wp errors ook in de productieomgeving wil zien kan je WP_DEBUG op true zetten. Bezoekers zullen dan echter ook de errors van de site zien en dit komt het vertrouwen niet ten goede.

Laat de errors niet zien maar log ze in een bestand:

define('WP_DEBUG', true);
define( 'WP_DEBUG_LOG', true );
define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', false );

Om errors te loggen moet je bovenstaande toevoegen/ vervangen in wp-config.php. Errors worden vervolgens in debug.log in de wp-content folder opgeslagen. En alleen jij kan ze zien.

Een andere manier om de errors wel te zien:

define('WP_DEBUG', $_GET['debug']);

Door true / false met $_GET[‘debug’] te vervangen kan je de errors zien als je ?debug=true toevoegt aan de url. Gewone gebruikers zien de errors dan niet op www.example.com, maar jij kan ze wel zien https://www.example.com/?debug=true.

meer over het tail command: lees verder